21. 9. 2019  23:35 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Riadenie otáčok laboratórneho motora
Názov témy anglicky: DC Motor Controller
Stav témy: schválené (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martin Ernek, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Martin Ernek, PhD.
Abstrakt: Laboratórny jednosmerný motor je riadený pomocou terminálu Beckhoff EL7342. Terminál je začlenený do riadiaceho systému TwinCAT. Cieľom práce je analýza vlastností riadenia laboratórneho jednosmerného motora. Úlohy: 1. Naštudujte princípy riadenia jednosmerného motora. 2. Naštudujte riadiaci systém Beckhoff TwinCAT 3. 3. Vytvorte riadenie pre laboratórny jednosmerný motor.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.