28. 10. 2020  4:51 Dobromila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Riadenie otáčok laboratórneho motora
Názov témy anglicky:
DC Motor Controller
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Ing. Martin Ernek, PhD.
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Laboratórny jednosmerný motor je riadený pomocou terminálu Beckhoff EL7342. Terminál je začlenený do riadiaceho systému TwinCAT. Cieľom práce je analýza vlastností riadenia laboratórneho jednosmerného motora. Úlohy: 1. Naštudujte princípy riadenia jednosmerného motora. 2. Naštudujte riadiaci systém Beckhoff TwinCAT 3. 3. Vytvorte riadenie pre laboratórny jednosmerný motor.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RK robotika a kybernetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.