Oct 24, 2020   3:14 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Príprava a analýza diamantových vrstiev
Title of topic in English:
Preparation and Analysis of Diamond Layers
State of topic:
approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department:
Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students:
2
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Cieľom študenta bude oboznámiť sa metódami prípravy diamantových vrstiev (hlavne metódou CVD) a optimalizovať proces rastu diamantových vrstiev na novopostavenom reaktore HF + MW CVD. Optimalizované parametre budú hlavne prietok pracovných plynov, výkon reaktora a čas rastu diamantových vrstiev. Vytvorené diamantové vrstvy budú analyzované hlavne elektrónovým mikroskopom. Všetky procesy a analýzy budú prebiehať na ÚEF FEI STU. (V prípade záujmu sú možné krátkodobé pobyty na spolupracujúcich pracoviskách, hlavne v Nemecku a v Českej republike).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-ELN Electronics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.