21. 10. 2019  7:30 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Uhlíkové nanomateriály pre superkapacitory a batérie
Názov témy anglicky: Carbon nanomaterials for supecapacitors and batteries
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marián Marton, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Marián Marton, PhD.
Abstrakt: Bakalársky projekt je zameraný na výskum syntézy a vlastností uhlíkových nanomateriálov pre aplikácie v superkapacitoroch a batériách. Študent naštuduje súčasný stav problematiky, pripraví vrstvu 2D uhlíkového nanomateriálu, vytvorí superkapacitor a zmeria jeho charakteristiky. Vyhodnotí energetickú hustotu a porovná so štandardnými súčiastkami.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ELN elektronika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.