Oct 19, 2019   7:34 a.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Neuroevolúcia riadenia mobilných agentov
Title of topic in English: Neuroevolution of mobile agents control
State of topic: approved (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
Summary: Umelé neurónové siete (UNS) je možné implementovať ako riadiace systémy v oblasti riadenia spojitých systémov, robotických systémov aj iných objektov. Cieľom projektu je návrh riadenia mobilných agentov použitím UNS, pričom ich učenie bude realizované evolučným algoritmom. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku neuroevolúcie, 2. navrhnite parametrizáciu UNS použitím evolučného algoritmu, 3. programovo zrealizujte neuroevolúciu v prostredí Matlab, 4. neuroevolúciu riadenia overte na vhodných príkladoch.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-RK Robotics and Cybernetics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.