22. 9. 2019  16:24 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Neuroevolúcia riadenia mobilných agentov
Názov témy anglicky: Neuroevolution of mobile agents control
Stav témy: schválené (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
Abstrakt: Umelé neurónové siete (UNS) je možné implementovať ako riadiace systémy v oblasti riadenia spojitých systémov, robotických systémov aj iných objektov. Cieľom projektu je návrh riadenia mobilných agentov použitím UNS, pričom ich učenie bude realizované evolučným algoritmom. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku neuroevolúcie, 2. navrhnite parametrizáciu UNS použitím evolučného algoritmu, 3. programovo zrealizujte neuroevolúciu v prostredí Matlab, 4. neuroevolúciu riadenia overte na vhodných príkladoch.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.