20. 9. 2019  22:37 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: IoT: Vzdialený monitoring / ovládanie nabíjacej stanice pre elektromobily
Názov témy anglicky: IoT: Remote monitoring / control of EV charging station
Stav témy: schválené (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Leo Mrafko, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Leo Mrafko, PhD.
Abstrakt: Jednou zo zaujímavých tém v popredí aktuálneho technologického vývoja je internet vecí (Internet of Things - IoT) a rovnako aj elektromobilita a rozvoj siete nabíjacích staníc (EVSE) pre elektromobily. Verejnú nabíjaciu stanicu môžeme považovať za koncový uzol internetu vecí, pretože pre jej zmysluplné využívanie je potrebná internetová konektivita. V tejto oblasti aktuálne existuje súbor komunikačných štandardov Open Charge Point Protocol (OCPP) a Open Smart Charging Protocol (OSCP). Úlohou práce je štúdium dostupnej dokumentácie k existujúcim štandardom a práca na vývoji backend systému pre monitoring a riadenie siete nabíjacích staníc. Preferovaným protokolom je OCPP (verzia podľa dohody) a preferovaným programovacím jazykom je Python v prostredí Unix/Linux. Úlohy: 1. Naštudujte dostupnú dokumentáciu o existujúcich štandardoch, najmä OCPP 2. Naštudujte dostupné open-source riešenia v oblasti backend systémov na báze OCPP, napr. Steve (Java), BCIT Open-OCPP 3. Pokúste sa implementovať systém na vzdialený monitoring/ovládanie nabíjacej stanice v jazyku Python 4. Postup riešenia priebežne dokumentujte Kľúčové slová: OCPP, Python, SQL, JSON, websocket, IoT, EVSEObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.