Jun 24, 2019   7:15 p.m. Ján
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: IoT: Vzdialený monitoring / ovládanie nabíjacej stanice pre elektromobily
Title of topic in English: IoT: Remote monitoring / control of EV charging station
State of topic: approved (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Leo Mrafko, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Leo Mrafko, PhD.
Summary: Jednou zo zaujímavých tém v popredí aktuálneho technologického vývoja je internet vecí (Internet of Things - IoT) a rovnako aj elektromobilita a rozvoj siete nabíjacích staníc (EVSE) pre elektromobily. Verejnú nabíjaciu stanicu môžeme považovať za koncový uzol internetu vecí, pretože pre jej zmysluplné využívanie je potrebná internetová konektivita. V tejto oblasti aktuálne existuje súbor komunikačných štandardov Open Charge Point Protocol (OCPP) a Open Smart Charging Protocol (OSCP). Úlohou práce je štúdium dostupnej dokumentácie k existujúcim štandardom a práca na vývoji backend systému pre monitoring a riadenie siete nabíjacích staníc. Preferovaným protokolom je OCPP (verzia podľa dohody) a preferovaným programovacím jazykom je Python v prostredí Unix/Linux. Úlohy: 1. Naštudujte dostupnú dokumentáciu o existujúcich štandardoch, najmä OCPP 2. Naštudujte dostupné open-source riešenia v oblasti backend systémov na báze OCPP, napr. Steve (Java), BCIT Open-OCPP 3. Pokúste sa implementovať systém na vzdialený monitoring/ovládanie nabíjacej stanice v jazyku Python 4. Postup riešenia priebežne dokumentujte Kľúčové slová: OCPP, Python, SQL, JSON, websocket, IoT, EVSELimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.