20. 7. 2019  7:34 Iľja
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Manažment globálnej zmeny: Voda a jej mitigačný a adaptačný potenciál v mestskom prostredí
Název tématu anglicky: Management of global change: Mitigation and adaptation of urban waters
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. RNDr. Ing. Michal Vladimír Marek, DrSc.
Fakulta: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Garantující pracoviště: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. RNDr. Ing. Michal Vladimír Marek, DrSc.
Anotace: Cyklus vody v prostredí predstavuje významný faktor zmiernovania dopadov GZ predovsetkym v urbannom prostredi, najma pri zabezpeceni optimalnej atmosferickej vlhkosti, dostatku vody a efektivneho manažmentu zelenej infraštruktúry. Práca sa zameria na komplexný a interdisicplinárny manažment vody v prostredí s dorazom na systémové a inovatívne riešenia problematiky v kontexte politík EÚ ich prenosu na regionálnu a lokálnu úroven.
Anotace anglicky: Water in urban systems represents key factor of climate change mitigation. In particular concern is optimal atmospheric humidity quantity of water, effective of management of green infrastructure. Thesis will address systematic and innovative approaches in climate related urban waters management.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-PP priestorové plánovanie-- nezadáno -- -- nezadáno --