20. 7. 2019  13:34 Iľja
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Manažment globálnej zmeny: Voda a jej mitigačný a adaptačný potenciál v mestskom prostredí
Názov témy anglicky: Management of global change: Mitigation and adaptation of urban waters
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. RNDr. Ing. Michal Vladimír Marek, DrSc.
Fakulta: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Garantujúce pracovisko: Ústav manažmentu STU - OUP REK
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. RNDr. Ing. Michal Vladimír Marek, DrSc.
Anotácia: Cyklus vody v prostredí predstavuje významný faktor zmiernovania dopadov GZ predovsetkym v urbannom prostredi, najma pri zabezpeceni optimalnej atmosferickej vlhkosti, dostatku vody a efektivneho manažmentu zelenej infraštruktúry. Práca sa zameria na komplexný a interdisicplinárny manažment vody v prostredí s dorazom na systémové a inovatívne riešenia problematiky v kontexte politík EÚ ich prenosu na regionálnu a lokálnu úroven.
Anotácia anglicky: Water in urban systems represents key factor of climate change mitigation. In particular concern is optimal atmospheric humidity quantity of water, effective of management of green infrastructure. Thesis will address systematic and innovative approaches in climate related urban waters management.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-PP priestorové plánovanie-- nezadané -- -- nezadané --