15. 11. 2019  16:09 Leopold
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Analýza vzťahov medzi chemickou štruktúrou a psychotropnými účinkami vybraných skupín molekúl
Název tématu anglicky: The Analysis of Relations Between The Chemical Structure And Psychotropic Effects of Selected Molecular Groups
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Abstrakt: Navrhovaná bakalárska práca sa venuje základnej chemickej charakterizácii vybraných skupín organických zlúčenín, ktoré majú psychotropné účinky na ľudský organizmus. Zdrojom informácií sú hlavne vedecké práce publikované v medicínskych, farmaceutických i fyzikálno-chemických časopisoch. Úvodné kapitoly práce majú poskytnúť prehľad základných pojmov. Ďalej sa daná bakalárska práca zameria na históriu prírodných a syntetických drog, ich kategorizáciu a taktiež právny pohľad na drogy. Biologická aktivita v závislosti od chemickej štruktúry diskutovanej molekuly bude posudzovaná metódou QSAR.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.