Nov 11, 2019   9:52 p.m. Martin
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Analýza vzťahov medzi chemickou štruktúrou a psychotropnými účinkami vybraných skupín molekúl
Title of topic in English: The Analysis of Relations Between The Chemical Structure And Psychotropic Effects of Selected Molecular Groups
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical Physics - IPC FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Summary: Navrhovaná bakalárska práca sa venuje základnej chemickej charakterizácii vybraných skupín organických zlúčenín, ktoré majú psychotropné účinky na ľudský organizmus. Zdrojom informácií sú hlavne vedecké práce publikované v medicínskych, farmaceutických i fyzikálno-chemických časopisoch. Úvodné kapitoly práce majú poskytnúť prehľad základných pojmov. Ďalej sa daná bakalárska práca zameria na históriu prírodných a syntetických drog, ich kategorizáciu a taktiež právny pohľad na drogy. Biologická aktivita v závislosti od chemickej štruktúry diskutovanej molekuly bude posudzovaná metódou QSAR.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.