Oct 20, 2019   7:47 a.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Robotizované pokrývanie povrchu objektov zadaných vo forme mračna bodov
Title of topic in English: Robotic surface covering of objects specified in the form of point clouds
State of topic: approved (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Andrej Babinec, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Andrej Babinec, PhD.
Summary: Kopírovanie povrchu objektov pomocou robota je v priemysle veľmi rozšírenou aplikáciou. Môže ísť najmä o brúsenie, striekanie ale aj inšpekciu povrchu. Cieľom tejto práce je vytvoriť generátor robotických trajektórií pokrývajúcich povrch 3D objektov, pričom vstupom budú objekty vo forme mračna bodov. Programovanie bude riešené v prostredí Grasshopper, s využitím CAD programu Rhinoceros 3D. Grasshopper má veľmi prívetivý grafický programovací jazyk a komunitu, ktorá pridáva funkčné súčasti, medzi ktorými sú aj zásuvné moduly Kuka PRC, Hal Robotics alebo Taco ABB. Každý z týchto zásuvných modulov umožňuje prípravu kódu pre rôzne značky robotických ramien. Úlohy: 1. Oboznámte sa s kinematickou štruktúrou priemyselného manipulátora. 2. Naštudujte si online/offline spôsoby programovania priemyselného manipulátora. 3. Vytvorte virtuálny model pracoviska v prostredí Rhinoceros 3D. 4. Zabezpečte vytvorenie spojitého objektu zo vstupného mračna bodov. 5. Naprogramujte generátor parametrických kriviek, ktoré pokrývajú daný povrch modelu. 6. Otestujte a zhodnoťte vytvorený systém.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-RK Robotics and Cybernetics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.