19. 10. 2019  0:02 Kristián
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Autonómna vážiaca plošina s diaľkovou komunikáciou
Názov témy anglicky: Autonomous weighing platform with remote communication
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Peter Kubinec, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Peter Kubinec, PhD.
Abstrakt: Cieľ práce: Navrhnúť a zrealizovať systém autonómnej vážiacej plošiny pre celoročné váženie včelieho úľa a meranie jeho vnútornej a vonkajšej teploty s možnosťou bezdrôtového obojsmerného prenosu nameraných údajov a konfiguračných nastavení pomocou vlastnej webovej aplikácie. Úlohy: Naštudujte možnosti rozličných nízkopríkonových procesorových platforiem ako riadiacich jednotiek z hľadiska možností vstupno-výstupných periférií Vyberte vhodné moduly senzorov - vážiaci mechanizmus, teplomery a tiež ostatných komponentov - GSM modul, batérie Navrhnite a odlaďte program pre činnosť jednotky, spracovanie a odosielanie dát Navrhnite webové rozhranie pre spracovanie a vyhodnocovanie dát a tiež pre konfiguráciu jednotkyObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
B-API aplikovaná informatikaB-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.