19. 8. 2019  18:24 Lýdia
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Výskyt pesticídov a ich metabolitov vo vodách a ich odstraňovanie aktívnym uhlím
Název tématu anglicky: The occurrence of pesticides and their metabolites in water and their removal by activated carbon.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ján Ilavský, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Ján Ilavský, PhD.
Anotace: Cieľom dizertačnej práce je na základe prieskumu vodných zdrojov v pôsobnosti BVS vyhodnotiť výskyt pesticídov a ich metabolitov vo vodách a overiť ich odstraňovanie použitím aktívneho uhlia.
Anotace anglicky: The aim of the dissertation is to evaluate the occurrence of pesticides and their metabolites in water based on a survey of water resources in the area of BVS and to study their removal by activated carbon.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-VHI4 vodohospodárske inžinierstvo-- nezadáno -- -- nezadáno --