19. 6. 2019  2:57 Alfréd
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Membránové procesy v úprave vody
Názov témy anglicky: Membrane Processes in Water Treatment
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Danka Barloková, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Danka Barloková, PhD.
Anotácia: Používanie membrán v procese úpravy vody umožňuje dosiahnuť vysokú spoľahlivosť prevádzky. Cieľom dizertačnej práce je overenie možnosti aplikácie membránovej filtrácie na odstraňovanie špecifického anorganického znečistenia a zákalu z povrchových vôd a porovnanie účinnosti klasickej filtrácie s membránovou technológiou.
Anotácia anglicky: Utilization of membrane technologies in water treatment makes it possible to achive high reliability of operation. The aim of the thesis is to verify of possibility of application of membrane filtration for removal of specific inorganic contamination and turbidity from surface water and comparison of efficiency of standard filtration with membrane technology.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-VHI4 vodohospodárske inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --