24. 8. 2019  9:13 Bartolomej
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Membránové procesy v úprave vody
Název tématu anglicky: Membrane Processes in Water Treatment
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Danka Barloková, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Danka Barloková, PhD.
Anotace: Používanie membrán v procese úpravy vody umožňuje dosiahnuť vysokú spoľahlivosť prevádzky. Cieľom dizertačnej práce je overenie možnosti aplikácie membránovej filtrácie na odstraňovanie špecifického anorganického znečistenia a zákalu z povrchových vôd a porovnanie účinnosti klasickej filtrácie s membránovou technológiou.
Anotace anglicky: Utilization of membrane technologies in water treatment makes it possible to achive high reliability of operation. The aim of the thesis is to verify of possibility of application of membrane filtration for removal of specific inorganic contamination and turbidity from surface water and comparison of efficiency of standard filtration with membrane technology.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-VHI4 vodohospodárske inžinierstvo-- nezadáno -- -- nezadáno --