18. 9. 2019  14:17 Eugénia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Online objednávkový systém
Názov témy anglicky: Order Management System
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Michal Kocúr, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Michal Kocúr, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť a realizovať online systém na správu objednávok športového oblečenia pre tímy. Aplikácia bude prispôsobená špecifickým požiadavkám pre objednávanie takéhoto druhu tovaru a bude spravovať aktívne aj uzatvorené objednávky. Úlohy: • Podrobne sa zoznámte s hypertextovým jazykom HMTL 5 a jazykmi CSS, JavaScript, PHP a SQL • Analyzujte súčasné existujúce riešenia v danej oblasti. • Vyberte vhodnú architektúru a navrhnite systém • Navrhnutý systém implementujete prostredníctvom naštudovaných programovacích jazykov. • K vytvorenej aplikácií zhotovte užívateľskú príručku.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatikaB-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.