20. 9. 2019  22:59 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Databázový a vizualizačný systém pre model systému Pick-To-Light
Názov témy anglicky: Database and visualization system for model of Pick-To-Light system
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ján Cigánek, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ján Cigánek, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je návrh a realizácia databázového a vizualizačného systému pre model regálového skladového systému Pick-To-Light. Úlohy zadania: 1. Analyzovať existujúce databázové a vizualzačné systémy využiteľné v skladovom hospodárstve. 2. Navrhnúť databázový systém v prostredí MS Access a vizualizačný systém v prostredí Promotic pre zvolený model systému Pick-To-Light. 3. Overiť navrhnutý databázový a vizualizačný systém na simulovaných údajoch. 4. Spracovať programovú dokumentáciu k navrhovanému databázovému a vizualizačnému systému.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatikaB-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov-- nezadané --
B-API aplikovaná informatikaB-API-ITVR IT v riadení a rozhodovaní-- nezadané --
B-API aplikovaná informatikaB-API-ITVEN IT v energetike-- nezadané --
B-API aplikovaná informatikaB-API-BIS Bezpečnosť informačných systémov-- nezadané --
B-API aplikovaná informatikaB-API-ITVEL IT v elektronike-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.