Oct 15, 2019   10:32 a.m. Terézia
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Optimalizácia stabilných polytopov v n-rozmernom priestore
Title of topic in English: Optimization of stable polytopes in n-dimensional space
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ján Cigánek, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Ján Cigánek, PhD.
Summary: Hlavným cieľom bakalárskej práce je navrhnúť metodiku hľadania vrcholových súradníc stabilných polytopov reflexných vektorov pri dosiahnutí maximálneho objemu polytopov. Navrhnuté algoritmy je potrebné verifikovať v prostredí Matlab-Simulink pre rôzne dimenzie. Úlohy: 1. Analyzovať súčasný stav riešenej problematiky. 2. Navrhnúť metodiku a algoritmy pre optimálne stabilné polytopy reflexných vektorov. 3. Overiť a vyhodnotiť navrhnuté algoritmy pre rôzne dimenzie. 4. Vytvoriť programovú realizáciu algoritmov v prostredí Matlab-Simulink.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
B-API Applied InformaticsB-API-BIS Security of Information Technologies
B-API Applied InformaticsB-API-MSUS Modeling and Simulation of Event Systems
B-API Applied InformaticsB-API-ITVR IT in Control and Decision Making
B-API Applied InformaticsB-API-ITVEN IT in Power Engineering
B-API Applied InformaticsB-API-ITVEL IT in Electronics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.