16. 10. 2019  19:26 Vladimíra
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Optimalizácia pohybu robotického vozidla v bludisku
Název tématu anglicky: Movement optimization of a robotic vehicle in a maze
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Ján Cigánek, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Ján Cigánek, PhD.
Abstrakt: Hlavným cieľom bakalárskej práce je navrhnúť metodiku optimálneho riadenia robotického vozidla pri hľadaní cieľa v bludisku. Navrhnuté algoritmy je potrebné verifikovať v prostredí Matlab-Simulink a preukázať ich funkčnosť na vizualizačných modeloch v prostredí Promotic. Úlohy: 1. Analyzovať súčasný stav riešenej problematiky. 2. Navrhnúť metodiku a algoritmy optimálneho riadenia vozidla pre rôzne kriteriálne funkcie. 3. Overiť a vyhodnotiť navrhnuté algoritmy riadenia pre rôzne priestorové situácie v bludisku. 4. Vytvoriť programovú a vizualizačnú realizáciu algoritmov v prostrediach Promotic a Matlab-Simulink.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměření
B-API aplikovaná informatikaB-API-BIS Bezpečnosť informačných systémov
B-API aplikovaná informatikaB-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov
B-API aplikovaná informatikaB-API-ITVR IT v riadení a rozhodovaní

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.