20. 11. 2019  23:55 Félix
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Analýza radiačného poľa urýchľovača pomocou TIMEPIX kamery
Název tématu anglicky: Analysis of accelerator radiation field using TIMEPIX camera
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Abstrakt: 1.Popíšte princíp činnosti radiačnej kamery typu TIMEPIX. 2.Oboznámte sa s výskumno-priemyselným urýchľovačom elektrónov UCEA v Trenčíne. 3.Pomocou radiačnej kamery typu TIMEPIX zmerajte a analyzujte žiarenie produkované urýchľovačom v ožarovni.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.