21. 10. 2019  6:40 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza radiačného poľa urýchľovača pomocou TIMEPIX kamery
Názov témy anglicky: Analysis of accelerator radiation field using TIMEPIX camera
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Abstrakt: 1.Popíšte princíp činnosti radiačnej kamery typu TIMEPIX. 2.Oboznámte sa s výskumno-priemyselným urýchľovačom elektrónov UCEA v Trenčíne. 3.Pomocou radiačnej kamery typu TIMEPIX zmerajte a analyzujte žiarenie produkované urýchľovačom v ožarovni.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.