Oct 22, 2019   3:01 a.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Laboratórny informačný systém
Title of topic in English: Laboratory information system
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Michal Kocúr, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Michal Kocúr, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce je navrhnúť a implementovať systém slúžiaci na interakciu medzi školiteľom a študentom v laboratóriu. Súčasťou riešenia bude mobilná a webová aplikácia. Mobilná aplikácia bude zameraná pre študentov. Bude vykonávať určité druhy výpočtov ktoré urýchlia a zautomatizujú prácu v laboratóriu. Zároveň bude aplikácia slúžiť na komunikáciu so školiteľom. Webová aplikácia bude primárne zameraná pre školiteľa a bude umožňovať komunikáciu so študentami a správu všetkých projektov a experimentov na ktorých sa jeho študenti podieľajú.



Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-API Applied InformaticsI-API-MSUS Modeling and Simulation of Event Systems

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.