27. 10. 2020  8:33 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Laboratórny informačný systém
Názov témy anglicky:
Laboratory information system
Stav témy:
schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: Ing. Michal Kocúr, PhD.
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je navrhnúť a implementovať systém slúžiaci na interakciu medzi školiteľom a študentom v laboratóriu. Súčasťou riešenia bude mobilná a webová aplikácia. Mobilná aplikácia bude zameraná pre študentov. Bude vykonávať určité druhy výpočtov ktoré urýchlia a zautomatizujú prácu v laboratóriu. Zároveň bude aplikácia slúžiť na komunikáciu so školiteľom. Webová aplikácia bude primárne zameraná pre školiteľa a bude umožňovať komunikáciu so študentami a správu všetkých projektov a experimentov na ktorých sa jeho študenti podieľajú.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Zameranie
I-API aplikovaná informatika
I-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.