22. 9. 2019  16:50 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Laboratórny informačný systém
Názov témy anglicky: Laboratory information system
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Michal Kocúr, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Michal Kocúr, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je navrhnúť a implementovať systém slúžiaci na interakciu medzi školiteľom a študentom v laboratóriu. Súčasťou riešenia bude mobilná a webová aplikácia. Mobilná aplikácia bude zameraná pre študentov. Bude vykonávať určité druhy výpočtov ktoré urýchlia a zautomatizujú prácu v laboratóriu. Zároveň bude aplikácia slúžiť na komunikáciu so školiteľom. Webová aplikácia bude primárne zameraná pre školiteľa a bude umožňovať komunikáciu so študentami a správu všetkých projektov a experimentov na ktorých sa jeho študenti podieľajú.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-API aplikovaná informatikaI-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.