18. 10. 2019  5:33 Lukáš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Rezervačný systém so sledovaním polohy
Názov témy anglicky: Reservation system with position tracking
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Radoslav Vargic, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Radoslav Vargic, PhD.
Abstrakt: Cieľom je vytvoriť rezervačný systém so sledovaním polohy, ktorý obsahuje aplikáciu pre mobilné zariadenia a centrálny systém. Úlohy: 1) vytvorte prehľad aplikačných riešení v danej oblasti 2) navrhnite vlastný systém riešenia užívajúci push notifikácie užívateľom 3) riešenie realizujte a vyhodnoťteObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-TLK telekomunikácie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.