Jun 19, 2019   6:47 a.m. Alfréd
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Jadrovo-fyzikálne aspekty materiálov zbraní Marvelovských superhrdinov.
Title of topic in English: Nuclear-physical aspects of Marvel‘s superhero weapons materials.
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Kršjak, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Nuclear and Physical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Vladimír Kršjak, PhD.
Summary: - Rešerš vedecko-fantastickej (nepovinné) a odbornej (povinné) literatúry v oblasti inovatívnych postupov v materiálovom inžinierstve. - Porovnanie vedecko-fantastických materiálov s existujúcimi riešeniami pre konkrétne aplikácie: a.) Zdroje energie; b.) Tepelná odolnosť; c.) Radiačná odolnosť. - Analýza možností využitia vybraných materiálov Marvelovského vesmíru pri stavbe prvej steny fúzneho reaktora.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-JFI Nuclear and Physical Engineering -- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.