16. 9. 2019  6:02 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Jadrovo-fyzikálne aspekty materiálov zbraní Marvelovských superhrdinov.
Názov témy anglicky: Nuclear-physical aspects of Marvel‘s superhero weapons materials.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Vladimír Kršjak, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Vladimír Kršjak, PhD.
Abstrakt: - Rešerš vedecko-fantastickej (nepovinné) a odbornej (povinné) literatúry v oblasti inovatívnych postupov v materiálovom inžinierstve. - Porovnanie vedecko-fantastických materiálov s existujúcimi riešeniami pre konkrétne aplikácie: a.) Zdroje energie; b.) Tepelná odolnosť; c.) Radiačná odolnosť. - Analýza možností využitia vybraných materiálov Marvelovského vesmíru pri stavbe prvej steny fúzneho reaktora.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.