22. 9. 2019  16:11 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: PID regulátor s dvoma stupňami voľnosti
Názov témy anglicky: 2DOF PID controller
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Alena Kozáková, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Alena Kozáková, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca sa zaoberá návrhom štandarndého PID regulátora pre vybraný mechatronický systém (jednosmerný motor) a jeho realizáciou ako PID dvoma stupňami voľnosti (2DOF) v spojitej a diskrétnej verzii. Výsledky návrhu budú vyhodnotené na základe simulácií a experimentov tak, aby boli využiteľné vo výučbe predmetu Metódu číslicového riadenia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-AM automobilová mechatronika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.