Jun 17, 2019   11:05 a.m. Adolf
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Spresnenie polohy mobilného systému vo výrobe
Title of topic in English: Precise Localization of Mobile System in Industry Site
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Jozef Rodina, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Jozef Rodina, PhD.
Summary: Aktuálnou požiadavkou mnohých výrobných systémov a spoločnosti je zber dát o pohybe jednotlivých prvkov. Jedným z týchto prvkov sú aj manuálne obsluhované ťažné alebo vysokozdvižné vozíky. Sledovaním ich pohybu je možné zabrániť neželaným javom alebo optimalizovať samotnú logistiku výroby. Na takéto sledovanie pohybu sa často využívajú RTLS systémy, ktorých presnosť merania je obmedzená. Cieľom tejto práce je doplniť existujúci RTLS systém o vizuálny systém, ktorý by medzi kalibrovanými bodmi dopĺňal informáciu o meniacej sa polohe sledovaného prvku. Práca bude vypracovaná v spolupráci so spoločnosťou Infotech, s.r.o. Úlohy: 1. Analyzujte problematiku určenia polohy na základe RGB-D kamier. 2. Implementujte metódu určenia polohy (lokalizácie) do existujúceho systému a verifikujte opakovateľnosť merania. 3. Verifikujte celkovú funkcionalitu systému a navrhnite systém a rozmiestnenie kalibračných bodov. 4. Vypracujte dokumentáciu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.