18. 9. 2019  13:19 Eugénia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Rádiový lokalizačný systém pre vnútorné prostredie
Názov témy anglicky: RF Localization System for Indoor Environment
Stav témy: schválené (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jozef Rodina, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Jozef Rodina, PhD.
Abstrakt: Vzhľadom na neustálu potrebu flexibilnej výroby z pohľadu konceptu Priemysel 4.0 je čoraz častejšia potreba detailného sledovania a lokalizácie objektov (výrobky, palety, vysokozdvižné vozíky). Na tento účel je možné využiť viacero systémov ako napríklad kamerové systémy a značky na sledovaných objektoch, alebo rádiové systémy ako napríklad najnovšia verzia Bluetooth 5.0, alebo UWB systémy. V poslednej dobe sa rozšírili práve lokalizačne systémy založené na rádiovej komunikácií pre viacero vhodných vlastností. Cieľom práce bude vytvoriť systém lokalizácie objektov na báze vývojového kitu rádiového lokalizačného systému a prakticky overiť jeho vlastnosti v experimentálnom prostredí. Úlohy: 1. Analyzujte problematiku určenia polohy na základe rádiových systémov. 2. Na základe analýzy navrhnite systém lokalizácie. 3. Implementujte vybranú metódu lokalizácie na vami vybranom prostriedku. 4. Verifikujte celkovú funkcionalitu systému na modelovom prípade. 5. Vypracujte dokumentáciu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.