Oct 21, 2019   5:01 a.m. Uršuľa
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Rádiový lokalizačný systém pre vnútorné prostredie
Title of topic in English: RF Localization System for Indoor Environment
State of topic: approved (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Jozef Rodina, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Jozef Rodina, PhD.
Summary: Vzhľadom na neustálu potrebu flexibilnej výroby z pohľadu konceptu Priemysel 4.0 je čoraz častejšia potreba detailného sledovania a lokalizácie objektov (výrobky, palety, vysokozdvižné vozíky). Na tento účel je možné využiť viacero systémov ako napríklad kamerové systémy a značky na sledovaných objektoch, alebo rádiové systémy ako napríklad najnovšia verzia Bluetooth 5.0, alebo UWB systémy. V poslednej dobe sa rozšírili práve lokalizačne systémy založené na rádiovej komunikácií pre viacero vhodných vlastností. Cieľom práce bude vytvoriť systém lokalizácie objektov na báze vývojového kitu rádiového lokalizačného systému a prakticky overiť jeho vlastnosti v experimentálnom prostredí. Úlohy: 1. Analyzujte problematiku určenia polohy na základe rádiových systémov. 2. Na základe analýzy navrhnite systém lokalizácie. 3. Implementujte vybranú metódu lokalizácie na vami vybranom prostriedku. 4. Verifikujte celkovú funkcionalitu systému na modelovom prípade. 5. Vypracujte dokumentáciu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-RK Robotics and Cybernetics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.