16. 10. 2019  6:32 Vladimíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Android aplikácia pre inteligentné akvárium
Názov témy anglicky: Android application for intelligent aquarium
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Miroslav Behúl, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: 4
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Miroslav Behúl, PhD.
Abstrakt: V rámci záverečnej práce bude študent zapojený do projektu vývoja inteligentného akváriového systému. Úlohou študenta bude vyvinúť Android aplikáciu pre kontrolu akvária. Aplikácia bude vyhodnocovať a zobrazovať namerané údaje určujúce kvalitu prostredia (pH, ORP, teplota...) a nastavovať ovládacie prvky (dávkovanie potravy, osvetlenie, čistenie, teplota...). Aplikácia bude zároveň upozorňovať používateľa na kritické udalosti. Súčasťou aplikácie bude miniaplikácia s možnosťou rýchleho ovládania. Inovatívnou časťou projektu sú bórom dopované diamantové elektródy vyrábané na oddelení, ktoré slúžia na elektrochemické čistenie vody a produkciu CO2 pre výživu vodných rastlín.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
B-API aplikovaná informatikaB-API-BIS Bezpečnosť informačných systémov
B-API aplikovaná informatikaB-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov
B-API aplikovaná informatikaB-API-ITVR IT v riadení a rozhodovaní
B-API aplikovaná informatikaB-API-ITVEN IT v energetike
B-API aplikovaná informatikaB-API-ITVEL IT v elektronike

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.