20. 9. 2019  22:17 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Monitoring kvality ovzdušia
Názov témy anglicky: Air quality monitoring
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Miroslav Behúl, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: 4
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Miroslav Behúl, PhD.
Abstrakt: Študent bude v rámci záverečnej práce zapojený do projektu zameraného na vývoj monitorovacieho systému kvality ovzdušia. Úlohou študenta bude vyvinúť modul pre monitoring kvality ovzdušia. Modul bude pozostávať zo senzorov pre meranie teploty, relatívnej vlhkosti, prašnosti (PM10, PM2.5), CO, NO2 a hlučnosti. Dáta budú na server odosielané prostredníctvom bezdrôtovej komunikácie (napr. Sigfox, LoRa, GPRS a pod.). Študent bude môcť použiť vývojové dosky od Arduino, Raspberry Pi a pod. Práca bude riešená v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Petržalka.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-ELN elektronika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.