18. 9. 2019  13:20 Eugénia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Robotický systém s krokovými motoromi
Názov témy anglicky: Robotic Systém using stepper motors
Stav témy: schválené (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Abstrakt: Je k dispozícií robotický systém s krokovými motormi. V bakalárskej práci je potrebné vyriešiť presné polohovanie systému. Úlohy: 1. Analyzujte fyzikálne vlastností krokových motorov. 2. Navrhnite riadiaci systém pre riadenie krokových motorov. 3. Verifikujte navrhnutý systém na realnom polohovacom zariádení. 4. Spracujte technickú dokumentáciu a návod na použitie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.