21. 11. 2019  21:57 Elvíra
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Sledovanie precipitácie sekundárnych fáz v oceliach jadrových reaktorov pomocou Mössbauerovej spektroskopie
Název tématu anglicky: Monitoring of secondary phase precipitation in nuclear reactor steels by Mössbauer spectroscopy
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Jarmila Degmová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Jarmila Degmová, PhD.
Abstrakt: - Rešerš literatúry na tému: Problematika starnutia ocelí v jadro-energetických zariadeniach. - Oboznámiť sa s technikou Mössbauerovej spektroskopie (MS). - Sledovanie mikroštrukturálnych zmien Fe-20%wt.Cr ocele v dôsledku izochronického žíhania pomocou MS.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.