21. 10. 2019  7:24 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Sledovanie precipitácie sekundárnych fáz v oceliach jadrových reaktorov pomocou Mössbauerovej spektroskopie
Názov témy anglicky: Monitoring of secondary phase precipitation in nuclear reactor steels by Mössbauer spectroscopy
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jarmila Degmová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Jarmila Degmová, PhD.
Abstrakt: - Rešerš literatúry na tému: Problematika starnutia ocelí v jadro-energetických zariadeniach. - Oboznámiť sa s technikou Mössbauerovej spektroskopie (MS). - Sledovanie mikroštrukturálnych zmien Fe-20%wt.Cr ocele v dôsledku izochronického žíhania pomocou MS.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.