27. 10. 2020  13:55 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Sledovanie precipitácie sekundárnych fáz v oceliach jadrových reaktorov pomocou Mössbauerovej spektroskopie
Názov témy anglicky: Monitoring of secondary phase precipitation in nuclear reactor steels by Mössbauer spectroscopy
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jarmila Degmová, PhD.
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva - FEI
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Ing. Jarmila Degmová, PhD.
Abstrakt:
- Rešerš literatúry na tému: Problematika starnutia ocelí v jadro-energetických zariadeniach. - Oboznámiť sa s technikou Mössbauerovej spektroskopie (MS). - Sledovanie mikroštrukturálnych zmien Fe-20%wt.Cr ocele v dôsledku izochronického žíhania pomocou MS.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.