Oct 26, 2020   3:41 a.m. Demeter
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Charakteristika modelových zliatin reaktorovej nádoby tlakovodných reaktorov pomocou meraní Dopplerovho rozšírenia anihilačnej čiary
Title of topic in English:
Characterization of RPV model alloys by Doppler broadening spectroscopy
State of topic:
approved (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Ing. Jarmila Degmová, PhD.
Faculty:
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department:
Institute of Nuclear and Physical Engineering - FEEIT
Max. no. of students:
--
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
-Porovnanie Ruských a západných ocelí tlakových nádob reaktorov. -Oboznámiť sa s technikou meraní CDBS. -Porovnať CDBS spektrá modelových zliatin s rôznym obsahom prímesných prvkov s referenčnými vzorkami čistých kovov. Identifikovať vplyv prímesných prvkov na zmeny nameraných momentových charakteristík.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-JFI Nuclear and Physical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.