21. 11. 2019  21:53 Elvíra
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Príprava dátových knižníc pre výpočty reaktora VVER-440
Název tématu anglicky: Processing of data libraries for VVER-440 reactor calculations
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Štefan Čerba, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Štefan Čerba, PhD.
Abstrakt: Slovenská republika patrí medzi krajiny s najvyšším podielom jadrových elektrární na výrobe elektrickej energie vo svete. V súčasnosti prevádzkuje 4 bloky reaktorov typu VVER-440 a ďalšie 2 bloky sú v procese prípravy na uvedenie do prevádzky. Základom bezpečnej prevádzky týchto reaktorov je porozumenie fundamentov ich fungovania a schopnosť simulačne overiť ich prevádzkové stavy. Jedným z faktorov ovplyvňujúcich presnosť výpočtov je kvalita dátových knižníc použitých pri simuláciách. Navrhovaná téma pojednáva o vysoko aktuálnej problematike prípravy knižníc účinných prierezov pre bezpečnostné analýzy reaktorov VVER-440. Zahŕňa oboznámenie sa s problematikami jadrových dát, neutronických analýz pomocou kódu MCNP5 a s procesom prípravy energeticky spojitých a viacskupinových knižníc účinných prierezov v prostredí programu NJOY21. Cieľom práce je vytvoriť, na základe rôznych dostupných jadrových dát, základnú sadu knižníc účinných prierezov optimalizovaných pre daný výpočtový stav reaktora VVER-440 a overiť jej správnosť pomocou rôznych overovacích úloh.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměření
B-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvoB-JFI-FI Fyzikálne inžinierstvo
B-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvoB-JFI-JI Jadrové inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.