Oct 31, 2020   6:28 a.m. Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Analýzy tienenia ionizujúceho žiarenia
Title of topic in English:
Shielding analyses of ionizing radiation
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department:
Institute of Nuclear and Physical Engineering - FEEIT
Max. no. of students:--
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Medzi aktivity Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva (ÚJFI) FEI STU patrí aj rozvoj pracoviska merania základných jadrovo-fyzikálnych parametrov neutrónov. V rámci týchto meraní pracujú pracovníci s ionizujúcim žiarením, preto experimentálne merania a simulačné overenie dozimetrických veličín charakterizujúcich vplyv žiarenia na živý organizmus je základným predpokladom pre minimalizáciu ožiarenia pracovníkov. Navrhovaná téma pojednáva o vysoko aktuálnej problematike simulácie tienenie ionizujúceho žiarenia a experimentálneho overenia dosiahnutých výsledkov. Práca zahŕňa oboznámenie sa s problematikou charakterizácie a tienenie ionizujúceho žiarenia a dozimetrických veličín, prípravy simulačných modelov v prostredí systému SCALE6 a spoluprácu pri meraní základných dozimetrických veličín na experimentálnom pracovisku ÚJFI FEI STU. Cieľom práce je na základe špecifikácie vytvoriť požadovaný výpočtový model, vykonať analýzu zameranú na stanovenie dozimetrických veličín a spolupracovať pri experimentálnom overení dosiahnutých výsledkom.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Track
B-JFI Nuclear and Physical Engineering
B-JFI-FI Physical Engineering
B-JFI Nuclear and Physical Engineering
B-JFI-JI Nuclear Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.