Nov 19, 2019   2:19 p.m. Alžbeta
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Dynamické meranie a spracovanie dát z mostnej konštruckie
Title of topic in English: Dynamic measurement and data analysis of a bridge
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Michal Venglár, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Structural Mechanics - FCE
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Michal Venglár, PhD.
Summary: Cieľom práce je realizácia dynamických meraní mostnej konštrukcie s rozpätím do 100 m za pomoci snímačov zrýchlenia, prípadne iných dostupných na pracovisku. Zber a spracovanie nameraných údajov má byť riešené pomocou programu LabVIEW. 1. Opíšte princíp činnosti snímačov zrýchlení, príp. iných použitých. 2. Realizujte dynamické meranie/a. 3. Spracujte namerané údaje v softvéri LabVIEW/ Matlab/ ModalVIEW, prípadne inom pomocou vybranej metódy. Výsledkom budú modálne parametre ako vlastné frekvencie, vlastné tvary kmitania konštrukcie, ale aj parameter tlmenia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-NKS Structures of BuildingsI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.