17. 9. 2019  22:00 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Podpora obrazového formátu Lepton v OS Windows
Názov témy anglicky: Lepton Image Format Support in Windows OS
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Roderik Ploszek
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Roderik Ploszek
Abstrakt: V roku 2016 spoločnosť Dropbox uvoľnila obrazový formát Lepton, ktorý vylepšuje kompresiu formátu JPEG v priemere o 22% bez straty kvality pôvodného JPEG obrázku. Napriek úspornosti formátu je jeho adopcia pomalá. 🎯 Cieľom bakalárskej práce je zostaviť aplikáciu na prezeranie tohoto formátu a integrovať ju do shellu operačného systému Windows tak, aby poskytovala náhľady obrázkov v priečinku. 💡 Potrebné znalosti: jazyk C alebo C++Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.