16. 9. 2019  6:30 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Podpora audit systému pre bezpečnostný modul Medusa
Názov témy anglicky: Audit System Support for Medusa Security Module
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Roderik Ploszek
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Roderik Ploszek
Abstrakt: Existujúce bezpečnostné moduly v operačnom systéme Linux využívajú audit systém na zaznamenávanie udalostí v systéme súvisiacich s bezpečnosťou. Medusa na zaznamenávanie udalostí využíva autorizačný server v užívateľskom priestore. 🎯 Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť typy správ, ktoré sa budú zaznamenávať a implementovať modul pre využívanie audit systému v Meduse. 💡 Požadované znalosti: jazyk CObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.