20. 9. 2019  14:10 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Interaktívny WebGL model mechatronického systému
Názov témy anglicky: Interactive WebGL model of mechatronic system
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Abstrakt: Cieľom BP je preskúmať možnosti tvorby animácií pomocou WebGL. Úlohy: 1. Naštudujte si možnosti tvorby WebGL grafických objektov. Podrobne sa oboznámte s možnosťami využitia skriptovacích jazykov pre tvorbu web aplikácií s dôrazom na možnosť ich využitia pri tvorbe animácií. 2. Oboznámte sa s modelom a dynamickým správaním sa zvoleného mechatronického systému. Navrhnite a implementujte jeho WebGL prezentáciu. 3. Prepojte vytvorený model s číselnými hodnotami, ktoré sú vypočítané na základe zjednodušeného matematického modelu vo forme diferenciálnej rovnice. Naštudujte si možnosť využitia externého programového prostredia (napr. Maxima, Octave, OpenModelica alebo SciLab), ktoré umožní riešenie diferenciálnych rovníc opisujúcich dynamické správanie sa systému na základe vstupných údajov od používateľa. 4. Vyhodnoďte výsledky a vypracujte technickú dokumentáciu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.