19. 8. 2019  10:52 Lýdia
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Inteligentné nakladanie s dažďovými vodami v urbanizovanom území
Název tématu anglicky: Smart stormwater management in urban areas
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
Anotace: Práca je orientovaná na technickú a systémovú integráciu čiastkových opatrení v systéme nakladania s dažďovými vodami implementujúcu komplexnosť systému v rámci inteligentných miest. Cieľom DizP je výskum a vývoj súboru odporúčaní a technických návrhov na riešenie systematizácie na jednej strane zvýšeného povrchového odtoku v urbanizovanom území a na strane druhej eliminácie extrémne suchých medziobdobí. Práca bude zameraná aj na bodové znečistenie - CFD modelovania objektov stokovej siete.
Anotace anglicky: The work is focused on the technical and system integration of partial measures in the stormwater management system implementing the complexity of the system within the intelligent cities. The aim of the thesis is to research and develop a set of recommendations and technical proposals to address systematisation on the one hand of increased surface runoff in urban areas and, on the other hand, the elimination of extremely dry periods. The work will also focus on point pollution - CFD modelling of sewerage structures.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-VHI4 vodohospodárske inžinierstvo-- nezadáno -- -- nezadáno --