21. 10. 2019  7:13 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Použitie gyrátora v zvukovej technike
Názov témy anglicky: Use of gyrator block in audio devices
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Peter Kubinec, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Peter Kubinec, PhD.
Abstrakt: Oboznámte sa s odvodzovaním prenosovej funkcie napätia a impedancií pre lineárny obvod so sústredenými parametrami s operačným zosilňovačom. Odvoďte frekvenčnú závislosť impedancie viacerých gyrátorov s indukčným charakterom. Zostavte zapojenie pásmového priepustu s gyrátorom a zmerajte jeho frekvenčné vlastnosti.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ELN elektronika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.