20. 9. 2019  14:03 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Efektívny zber lokačných údajov z mobilných zariadení
Názov témy anglicky: Energy efficient location tracking of mobile devices
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Maroš Čavojský, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Maroš Čavojský, PhD.
Abstrakt: V dnešnej dobe už väčšina ľudí nosí neustále pri sebe mobilné telefóny s vstavanou funkcionalitou pre zistenie polohy rôznymi spôsobmi. Ľudia týmto spôsobom zanechávaju svoje každodenné trajektórie, ktoré sú pre výskum zaujímavou oblasťou. Cieľom tejto práce je navrhnúť, implementovať a otestovať neustále energeticky efektívne ale zároveň presné zaznamenávanie polohy zariadenia, tak aby nemalo väčší vplyv na batériu ako väčšina nainštalovaných aplikácii používateľom. Úlohy: 1. Definujte ako merať efektívnosť zberu lokačných údajov z mobilných zariadeni (minimálne na základe spotreby energie z batérie, presnosti polohy, frekvencie získavania polohy, a iných) 2. Navrhnite metódu na efektívny zber lokačných údajov z mobilných zariadení. 3. Implementujte metódu na efektívny zber lokačných údajov z mobilných zariadení. 4. Otestujte metódu na efektívny zber lokačných údajov z mobilných zariadení. 5. Zhodnoťte prínos a výsledky navrhnutej, implementovanej metódy na základe vykonaných testov podľa definície efektívnosti zberu lokačných údajov z mobilných zariadeni (minimálne na základe spotreby energie z batérie, presnosti polohy, frekvencie získavania polohy, a iných)Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatikaB-API-ITVEN IT v energetike-- nezadané --
B-API aplikovaná informatikaB-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov-- nezadané --
B-API aplikovaná informatikaB-API-BIS Bezpečnosť informačných systémov-- nezadané --
B-API aplikovaná informatikaB-API-ITVR IT v riadení a rozhodovaní-- nezadané --
B-API aplikovaná informatikaB-API-ITVEL IT v elektronike-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.