21. 10. 2019  19:33 Uršuľa
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Návrh a príprava automatizovaného TLP testovacieho zariadenia pre ESD ochranné prvky
Název tématu anglicky: Design and Preparation of TLP Test Equipment for ESD Protection Structures
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: Ing. Aleš Chvála, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Aleš Chvála, PhD.
Anotace: Vybitie elektrostatického náboja (Electro Static Discharge - ESD) je všeobecný prírodný jav vybitia indukovaného náboja z určitého objektu. Tento jav spôsobuje deštrukciu citlivých elektronických obvodov a systémov počas ich výroby, montáže a pri manipuláciami s nimi. Preto ich potrebujeme chrániť rôznymi elektrostatickými ochrannými prvkami. Daná téma zahŕňa návrh a prípravu automatizovaného testovacieho pracoviska pre ESD ochranné prvky.
Anotace anglicky: Electro Static Discharge (ESD) is a common natural phenomenon of discharging an induced charge from an object. This phenomenon causes destruction of sensitive electronic circuits and systems during their manufacture, assembly and handling. Therefore, we need to protect them with different electrostatic protection elements. The topic includes designing and preparing an automated test equipment for ESD protection devices.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-EF elektronika a fotonika