28. 10. 2020  4:50 Dobromila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy:
Návrh a príprava automatizovaného TLP testovacieho zariadenia pre ESD ochranné prvky
Názov témy anglicky:
Design and Preparation of TLP Test Equipment for ESD Protection Structures
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Aleš Chvála, PhD.
Anotácia:
Vybitie elektrostatického náboja (Electro Static Discharge - ESD) je všeobecný prírodný jav vybitia indukovaného náboja z určitého objektu. Tento jav spôsobuje deštrukciu citlivých elektronických obvodov a systémov počas ich výroby, montáže a pri manipuláciami s nimi. Preto ich potrebujeme chrániť rôznymi elektrostatickými ochrannými prvkami. Daná téma zahŕňa návrh a prípravu automatizovaného testovacieho pracoviska pre ESD ochranné prvky.
Anotácia anglicky:
Electro Static Discharge (ESD) is a common natural phenomenon of discharging an induced charge from an object. This phenomenon causes destruction of sensitive electronic circuits and systems during their manufacture, assembly and handling. Therefore, we need to protect them with different electrostatic protection elements. The topic includes designing and preparing an automated test equipment for ESD protection devices.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-EF elektronika a fotonika