20. 9. 2019  22:29 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Pokročilé rozpoznávanie obrazov v mechatronike
Názov témy anglicky: Advanced image recognition in mechatronics
Stav témy: schválené (prof. Ing. Justín Murín, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Anotácia: Cieľom dizertačnej práce je analyzovať možnosti rozpoznávania obrazu pre účely riadenia mechatronických systémov, porovnať rôzne metódy a technológie, optimalizovať postupy a navrhnúť riešenie pre jeho využitie pri vzdialenom experimentovaní. Súčasťou práce bude aj overenie na reálnych implementáciách (napr. pri 3D tlači).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-MS mechatronické systémy-- nezadané -- -- nezadané --