16. 10. 2019  16:28 Vladimíra
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Hľadanie podobností binárnych spustiteľnych súborov medzi rôznymi platformami
Název tématu anglicky: Finding the similarities of binary executables between different platforms
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Štefan Balogh, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Štefan Balogh, PhD.
Abstrakt: Porovnávanie binárných súborov sa stáva čoraz viac populárnou témou kvôli jej využitiu v rôznych oblastiach ako detekcia plagiátorstva, detekcia škodlivého softvéru a audit zraniteľností softvéru. S nárastom inteligentných zariadení napr. smart telefónov, smerovačov a kamier sa portuje čoraz viac programov z tradičnej PC platformy na hardvér s inou architekturou ako ARM alebo MIPS. Aj ked kompilovaný binárny kód sa výrazne líši v dôsledku rôznych architektúr CPU, portované programy zdieľajú rovnaký zdrojový kód. Navrhnite nastroj ktorý na základe transformácie kompilovaného binarného kódu z rôznych platforiem do spoločného IR jazyka bude schopný porovnávať binárne spustiteľné súbory. Úlohy: 1. Analyzujte známe IR (intermediate representation) jazyky a ich výhody a nevýhody 2. Analyzujte existujúce nástroje a riešenia pre porovnávanie binárneho kódu medzi rôznymi platformami 3. Analyzujte metody porovnavania programov v IR jazyku 4. Na zaklade analýz navrhnite vhodné a efektívne riešenie pre porovnávanie binárných spustiteľných súborov portovaných na rôzne platformy 5. Vykonajte testovanie vhodnosti riešenia a porovnajte výsledky s dostupnými existujúcimi riešeniamiOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-API aplikovaná informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.